น้ำประปาโดนตัด เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

คงมีไม่น้อยที่จะโดน ระงับการใช้น้ำชั่วคราว หรือ น้ำประปาโดนตัดนั้นเอง ไม่ว่าจะสาเหตุ ลืมจ่ายค่าน้ำ บิลหาย หรือไม่มีเงินจ่าย และอีกหลายๆสาเหตุ เพื่อนๆที่สงสัยว่าถ้าเราโดน ตัดน้ำประปาไปแล้ว เราจะทำยังไงดี และต้อง เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการกลับมาใช้น้ำอีกครั้ง วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว

โดน ระงับการใช้น้ำชั่วคราว เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ตามเว็บข้อมูลของการประปานครหลวงนั้นมีข้อมูลชี้แจ้งดังนี้

 • ภายใน 15 วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำประปา
  ติดต่อขอกลับเป็นผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งชำระหนี้ค้างทั้งหมด และค่าธรรมเนียมบรรจบมาตร 100 บาท
 • เกินกว่า 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำประปา
  ติดต่อขอกลับเป็นผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งชำระหนี้ค้างทั้งหมด และค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำ
 • เกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำประปา
  ติดต่อขอกลับเป็นผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งชำระหนี้ค้างทั้งหมด และค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำ
 • เกินกว่า 180 วัน นับจากวันที่งดจ่ายน้ำประปา
  ติดต่อขอกลับเป็นผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งชำระหนี้ค้างทั้งหมด และค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ เท่ากับค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำ

นี้ก็คือข้อมูลจาก เว็บ การประปานครหลวง นั้นเอง

แล้วขั้นตอนการขอ กลับเป็นผู้ใช้น้ำอีกครั้ง มีขั้นตอนอย่างไร ?

– เมื่อท่านรู้ว่าถูกตัด หรือระงับการใช้น้ำชั่วคราว ให้ท่านหาบิลค่าน้ำ ก่อน เพื่อใช้ในการยื่นเรื่องการขอกลับมาเป็นผู้ใช้น้ำ
– ทำการติดต่อไปยัง เขตพื้นที่การประปาใน พื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัย เพื่อขอ ติดต่อกลับมาเป็นผู้ใช้น้ำอีกครั้ง
– ท่านก็จะเสียค่าใช้จ่ายตามข้อมูลด้านบนที่เรานั้นได้แจ้งไว้นั้นเอง แล้วก็ รอทางเจ้าหน้าที่ ของการประปา มาทำการติดตั้ง มิเตอร์น้ำที่บ้านของท่าน ตามเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้ง
– เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ครั้งหน้าก็อย่าลืมจ่ายค่าน้ำอีกละครับ